Be-lab

Psychologisch en
therapeutisch Centrum
HR-Consulting
Overtuiging
“I invent nothing, I rediscover”,
Auguste Rodin

 

VI

Het resultaat van elk proces, elk traject, is winst genereren. En winst op verschillende gebieden tegelijk:

Ik ben en blijf overtuigd dat als we er samen in slagen de arbeid zo integraal te organiseren, dat we pas dan in staat zijn om de volgende fase in de ontwikkeling van de mens en organisatie in te gaan. Dat we dan ook in staat zijn om zowel economisch, als sociaal en ecologisch tegelijk winst te boeken.

Ons economisch model heeft als doel winst te maken. Onze manier van handelen is oplossingsgericht georiënteerd. We spreken over VUCA, 4e Industriële Revolutie, digitalisering en automatisering… We hebben het over zelfsturing en wendbaar en het geheel, we hebben het over leiderschap en opleiding..

En al deze zaken komen vaak neer, zoals in veel van de samenleving, nieuwe regels en afspraken. Deze vallen bovenop een cultuur waarin mensen zelf niet weten wat hun plek is en waarom alles bestaat. Het resultaat is een natuurlijk proces, dat van overleven, dat van neurologische kortsluiting, dat van gebrek aan accountability en betrokkenheid.

De vraag achter dit model is de essentie. En deze essentie kan slechts beantwoord worden door integraal arbeid te organiseren. Met respect voor de "X", waar de ene pijler het "individu" is en de andere "de organisatie" is.

En slechts op deze wijze wordt winst het resultaat dan wel het doel. Door cultuurtransitie en transformatie doorheen de ganse organisatie.