Be-lab

Psychologisch en
therapeutisch Centrum
HR-Consulting
Welkom
B, ...

 

VII

B-Consulting

Ik wil investeren in de software van de organisatie, de samenleving, omdat ik zie dat we de laatste jaren ontzettend in de hardware hebben geïnvesteerd en dat we misschien nu wel op het kantelpunt staan waar we ons met zijn allen afvragen waarvoor die hardware ook weer kon gebruikt worden…

De hardware begrijpen doe je niet vanuit 1 model, op 1 dag, door 1 bepaalde competentie aan te leren, vanuit 1 bepaalde intelligentie.

Investeren in de software doe je stap voor stap, begrijpen van de ‘ik’, wie is dat en wat doet ie, in het grote kader, het geheel, en hoe maken we winst? Het is een proces, van inzicht, aanvoelen, herhaling, opvolging en succes vieren!

B-Consulting, ik, wil geen typische "consultant" zijn, doen. Ik wil in de eerste plaats "mens" zijn. Heel authentiek, individu, lid van een groep, met de vele rollen eigen aan de mens.

Ik wil in de eerste plaats heel simpel, eenvoudig, beide voeten op de grond, "practice what we preech"!

Consultancy, adviesverlening, is een dienstverlening. Dienstbaar zijn voor de klant, voor zij met een vraag. Ik wil garant staan voor "groot in het kleine". Garant staan voor de basis van wat eigen is aan & voor de mens: beluisteren, bevragen, bewust,…

B-Consulting

Het gaat over mensen, en die willen allen slechts heel eenvoudige zaken:

  • Erkennen om erkend te worden
  • Horen om gehoord te worden
  • Spreken om besproken te worden
  • Delen om deel uit te maken van

 

Wat goed is beter maken tot het beste!
(be(n), better, best…)