Be-lab

Psychologisch en
therapeutisch Centrum
HR-Consulting
Aanpak
B, ons onderscheiden door onze aanpak

 

V

Integratieve aanpak

“…Psychotherapie-integratie daarentegen wordt gekenmerkt door een openheid voor verschillende manieren waarop diverse theorieën en technieken geïntegreerd kunnen worden…” …luidt de officiële omschrijving.

Ik pas deze omschrijving heel letterlijk en heel breed toe, vanuit de integratieve Psychologie en Psychotherapie:

Samen bekijken we wat het beste bij jou past. Als vakmens ben ik ter beschikking van jou. Ik ben een "tool" om jouw vooropgestelde doel te bereiken.

B-Consulting

Dat is het uitgangspunt:

Wat de vraag achter de vraag is. Waarop wil jij een antwoord, rationeel, gevoelsmatig en gedragsmatig, en wat heb je daarvoor te leren. Met deze vraag gaan we op ondergeschreven benadering aan de slag, richting zichtbaar en voelbaar resultaat. Tussentijdse opdrachten zorgen ervoor dat het proces zich niet beperkt tot de contacten, dat het blijft leven en onmiddellijk in de praktijk wordt gezet.

Het therapeutisch proces is een "proces", en als vakmens begeleid ik dit. Het antwoord is onmogelijk op voorhand vast te leggen. Ik ben de copiloot, jij blijft aan het stuur zitten. Ik ben de loods, jij blijft de kapitein van het schip, de eindverantwoordelijke die te allen tijde beroep mag doen op de copiloot.

Het gaat over wat goed is, beter maken tot het beste!

Het is de integratie van verschillende therapievormen, al naargelang wat het beste bij de vraag en de persoon past:

 • Verbaal:
  • Cognitief
  • Contextueel
  • Gedragsmatig
  • Relatiegericht
  • Analytisch
 • Non-verbaal
  • Creatief
  • Equi-therapie & equicoaching waarin het paard de objectieve spiegel is
 • Lichaamsgericht
  • Transpersoonlijk
  • Biofeedback, hartcoherentie
  • Lichaamskrachten en energieën, onze 9 lichamelijke kracht-centers
 • Spiritueel
  • Existentieel georiënteerd

Deze vormen en theorieën bekeken vanuit de integrale benadering, waarin we zowel het individuele perspectief als het perspectief van "deel uit maken" van het geheel geïntegreerd zijn.

Bij wijze van voorbeeld:
Het vraagstuk "burn-out" kan benaderd worden vanuit een therapeutisch context, waarmee jezelf beter wordt. Tegelijk is dit antwoord vaak niet van toepassing binnen een professionele context. Dit betekent dat wat voor het ene dient, ook dienstbaar dient te zijn voor de andere context.