Be-lab

Psychologisch en
therapeutisch Centrum
HR-Consulting
Overtuiging
B, ons onderscheiden door onze kijk op de wereld

 

III

Vanuit diezelfde verwondering, ben ik gepassioneerd door het vraagstuk:

Hoe kan ik mijn deel opnemen binnen het geheel?
Mijn bewuste plek in het geheel

En dat is hét doel:

“Hoe kan ik ‘integrale zelf-organisatie’ realiseren?”
“Hoe kunnen wij “integrale gezins-organisatie realiseren?”

B-Consulting

Integraal betekent:
aan de ene kant het "ik", het "zijn", (vanuit de 4 belangrijke velden, mentaal, lichamelijk, sociaal en "filosofisch": mijn "blauwdruk"), en "doen", aan de andere kant het "wij", cultuur, verschillende contexten, en daarin duidelijke "winsten" boeken.

Ik hoor in heel veel begeleidingen, steeds opnieuw weer datzelfde verlangen.

Vanuit menselijk perspectief willen we finaal allemaal iets betekenen voor iemand, onze partner, onze kinderen, onze buur, onze kennis, onze werkgever-werknemer, onze collega.
Vanuit medisch perspectief zie je hormonaal zaken veranderen, als het wel of niet is…
Vanuit biologisch perspectief zijn we "in essentie" deel van de kudde… De organisatie noemt het een "team", de samenleving een vereniging…

Allen willen we iemand "zijn" en iets kunnen "doen" voor de groep, de ander. We willen dienstbaar zijn voor het geheel, we willen "deel zijn" van, en "bijdragen aan".

We worden echter in die natuurlijke beweging vaak geremd door schema’s die we hebben aangelegd, gekregen, gekopieerd waardoor we de beweging niet maken, waardoor we minder gaan deel uitmaken en daardoor komen we terecht op een plek waar niemand van ons kan overleven.

Het beperkt onze creativiteit, het uitblinken in onze talenten, in echt preventief creëren waardoor we het echte, authentieke contact met onszelf en de ander verliezen.

Echt preventief betekent: hoe kan ik "voordenken", vooruit denken, hoe mijn handelen de ander impacteert en daar heel bewust naar handelen.

Daarmee aan de slag gaan, samen, dat is mijn passie en opdracht!