Be-lab

Psychologisch en
therapeutisch Centrum
HR-Consulting
Welkom
B, welkom voor iedereen, met elke vraag…

 

IV

Het doel van elk proces, ik ben een procesbegeleider, is het vinden van die handvatten, op die manier die voor jou werkt, waardoor jij, met jouw blauwdruk, jouw zijn, optimaal kan deelnemen en "doen" in dat grote geheel.

Elke begeleiding start vanuit verwondering voor de mens achter de vraag. Het "etiket", de diagnose, is slechts een heel klein deeltje van ons "zijn". Samen gaan we op zoek naar de vraag achter de vraag. Naar de vraag om "zijn" en "doen" te verbinden. Naar de verbinding tussen "hoofd", "hart" en "handelen".

In "zijn" zit "zin", en dat doet "doen".

B-Consulting

Gepassioneerd door de verbintenis tussen "zijn" en "doen", "privé" en "werk", "ik" en "wij"… Dankbaar voor de vele vraagstukken en begeleidingen:

  • Hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit
  • Persoonlijkheid
  • Burn-out en depressie en verlies, rouw
  • Loopbaanvraagstukken
  • Existentiële en Levensvraagstukken
  • Relatievragen: relatie in de enge in de brede zin van het woord
  • Gezinsvraagtukken
  • Concentratie en gedrags-vraagstukken (ASS, ADHD…)